Historie

 

 

 Logens historie

 

Søsterloge nr. 40 Ingeborg Spager institueredes som forening i Rebekkaloge nr. 14 Ruth  25, Januar 1959 og bestod da af 15 søstre og 1 broder. Mange forslag var fremme om navnet på foreningen, men alle kunne enes om det forslag Br. Oluf Jørgensen fremkom med på opfordring af Storkapellan Th. Flensted, Aalborg, nemlig Ingeborg Spager, efter Afd. Rådsformand Ingeborg Spager. Nu som dengang er vi stolte over, at vor loge er opkaldt efter en klog og en for logesøstre betydningsfuld person. Det er et navn der forpligter - og det prøver vi at leve op til.

Det grundlæggende og hårde arbejde som forening, med møder i nr. 14 Ruth, samt månedlige møder privat i Hjørring udmøntedes i instituering af Rebekkaloge nr. 40 Ingeborg Spager, den 12. marts 1961, nu bestående af 24 søstre og 1 broder - desuden indviedes samme dag 2 nye søstre.

Logen var lille og alle uerfarne, men med uvurderlig støtte fra vor moderloge, Br. Oluf Jørgensens store ordenserfaring og overmester Magda Behrens ildhu for at udføre alt logearbejde så korrekt som muligt, kom logen snart i god gænge. Hertil var ikke mindst søstrenes vilje til godt samarbejde betydningsfuldt. Der blev stor tilgang af nye søstre både fra Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev.

1971 blev vor loge moderloge til nr. 54 Gry, Frederikshavn, hvortil vi afgav 31 søstre og 2 brødre.

1979 måtte vi afgive 27 søstre til nr. 69 Faklen, Brønderslev.

Tilgangen af nye søstre fortsatte, således at vi i dag består af 81 søstre. Allerede fra logens start dannede vi venskabsloge med Rebekkaloge nr. 7 "De hvite Liljer", Kristiansand, og ved regelmæssige venskabsbesøg er mange venskaber opstår.

Sluttelig skal nævnes, at symbolet på vor emblem er en skål med den luende ild - et symbol, som vi stadig forsøger at leve op til ved både indadvendt og udadvendt arbejde for at skaffe næring til den varme rensende ild.